Iraeda coaching

Loopbaan| Team| Levensloop 

LEVENSLOOP BEGELEIDING  

Levensloopbegeleiding is ondersteuning op alle levensgebieden, met de mogelijkheid om de intensiviteit op en af te schalen. Levensloopbegeleiding blijft, zoals het woord als zegt, beschikbaar gedurende je hele leven. Helaas wordt dit nog niet ook op die manier gefinancierd, maar dat is wel de intensie waarmee wij de begeleiding inzetten.

Samen met jou kijken we hoe we de begeleiding vorm geven en waar speciale aandacht voor moet zijn. In de begeleiding ga ik ervan uit dat we samen lang zullen optrekken en daarom sluit ik ook graag aan bij jou. Dat past bij mij. Niet vanuit een dossier, maar vanuit een rustige kennismaking zullen langzaam alle gebieden verkennen waar een hulpvraag kan liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van het (zelfstandig) wonen, je financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en welbevinden, zingeving, werk en activiteiten.

Aandacht voor de omgeving. 

Veel van de problemen waar je mee te maken kan krijgen, ontstaan in de communicatie met andere mensen. Levensloopbegeleiding richt zich daarom ook op (het contact met) mensen in de omgeving, zoals andere gezinsleden, leerkrachten, werkgevers en sportcoaches. 

Opschalen bij veranderingen.

De vragen waarmee je in je leven te maken krijgt, zijn in elke levensfase anders. Soms ontwikkel je je ook op een andere manier dan leeftijdsgenoten. Moeite met (onverwachte) veranderingen komt regelmatig voor. Levensloopbegeleiding kan in zo’n periode onmiddellijk opgeschaald worden.  

Begeleiding op verschillende leefgebieden.

Soms kan het lastig zijn om de vaardigheden die je ontwikkelt op het ene terrein, ook gelijk toe te passen op een ander terrein. Als je bijvoorbeeld leert om samen te spelen met teamgenoten op de sportclub, kun je die ervaring toepassen in de samenwerking met collega's.  Samen kunnen we vaardigheden herhalen totdat je ze hebt geleerd. Dan kan het heel veel winst opleveren als één persoon de begeleiding geeft in die verschillende situaties. 

Naast praten, óók maatwerk organiseren.

Een levensloopbegeleider is iemand die het goede gesprek voert met iemand en eventueel met mensen in zijn omgeving. Soms is er echt maatwerk nodig op school, op het werk of op de sportclub. De levensloopbegeleider heeft ook als taak dit maatwerk te organiseren. Dat betekent vaak veel overleg en regelwerk.

Voor levensloopbegeleiding werkt Iraeda samen met Move & Do (www.moven.do). Zo kunnen we elkaar vervangen en blijven we scherp.  

Levensloopbegeleiding is flexibel, als er meer tijd nodig is dan doen we dat. We houden ruimte in onze agenda voor spoed en uitloop. En zorgen ook dat we goed bereikbaar zijn, zodat je niet heel lang met vragen blijft zitten.  

​Meestal is er éénmaal of twee keer per week een contactmoment. Dat hangt af van je vraag, maar ook van de zorg die vergoed wordt door je gemeente of PGB.

Wel betaal je dan een eigen bijdrage over de begeleiding van maximaal 19 euro per maand. Deze wordt gefactureerd door het CAK. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en de gemeente waarin de cliënt woont. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.   

Wil je meer weten? We maken graag kennis met je! Neem dan contact met ons op. 


levensloop begeleiding en ambulante ondersteuning