Iraeda coaching

Loopbaan| Team| Levensloop 

Teamcoaching

Een teamcoach zet je in als je team vast loopt in communicatie of samenwerking. Vaak wordt een teamcoach ingezet als er conflicten zijn die te groot zijn geworden, zo groot dat het niet meer lukt om hierover als team een gesprek te voeren. Er zijn verwijten naar elkaar, vergaderingen zijn gespannen en er wordt veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar. Dit is heel natuurlijk gedrag, het zorgt namelijk voor veiligheid en erkenning van je standpunt. Echter, als het niet lukt om de irritaties als team openlijk te bespreken, gaan ze onder de tafel etteren. Als de conflicten in de weg gaan zitten van effectiviteit van het team of de gezondheid van teamleden, is het aan te raden om een teamcoach in te schakelen.

Voorbeelden voor teamcoaching:

 1. Teamleden communiceren niet goed of niet meer met elkaar
  Botsende karakters
  Gestagneerde strijdfase
 2. Conflicten en onderhuidse spanningen frustreren de samenwerking
  open gesprek wordt niet (meer) gevoerd
  er is een gevoel van onveiligheid
 3. Teamleden komen afspraken niet na
  slechte besluitvorming
 4. Teamleden zijn passief/ nemen geen  initiatief
  teamleider houdt de strijdfase tegen
  het team (of de organisatie) is te onveilig
 5. Teamleden werken op eigen eilandjes
  de aard van het werk
  teamleden zien geen toegevoegde waarde voor samenwerken

Een teamcoach helpt teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen. Vaak is de veiligheid in het team laag en zijn de gesprekken te spannend of te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt mensen zich uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Hij of zij zal het team bewust maken van negatieve interactiepatronen door ze te benoemen. 

Een teamcoach die teamconflicten helpt oplossen, zorgt voor een veilige omgeving, waardoor de irritaties bespreekbaar worden gemaakt en daarmee opgelost. Naast teamcoaching om conflicten te neutraliseren, kan een teamcoach ook helpen om een team effectiever te maken. Je hoeft immers niet ziek te zijn, om beter te worden. In dat geval zal een teamcoach naar de effectiviteit van het hele team kijken, en waar nodig interventies verrichten om het team verder te helpen.